top of page
DSC_1134pa_edited.jpg

DR JAKUB STEFEK

Organista, wykładowca, autor

Jestem muzykiem, autorem tekstów, działań i projektów, doktorem sztuki i doktorem ekonomii.


Serdecznie zapraszam do lektury i współpracy!

Home: Witamy

DNI MUZYKI ŻYDOWSKIEJ W SZCZECINIE 2023


We wrześniu i październiku 2023 zapraszamy na szóstą edycję festiwalu, obejmującą w tym roku aż cztery premiery!


Premiera płyty z twórczością Ety Trymand, pieśni sefardyjskie w premierowej odsłonie w Polsce, premiera nowych aranżacji muzyki klezmerskiej i premierowy program z największym szczecińskim chórem! Nie mogło być inaczej - w tym roku naszym motywem będzie "przeżywanie po raz pierwszy". Bilety już w sprzedaży!

dmz2023 plakat.png
Home: Informacje

MUZYCZNY ŚWIAT GERSZONA EFROSA

Projekt realizowany w 2023 roku

Zapraszamy do odkrywania muzycznego świata Gerszona Efrosa - kantora i kompozytora, który na przełomie XIX i XX wieku żył w Polsce, Palestynie i USA. Pozostawił po sobie monumentalną Antologię muzyki synagogalnej. Znaleźliśmy w niej utwory wielu kantorów i kompozytorów związanych w dawnych czasach z ziemiami polskimi. Dzieła te przetrwały do dzisiaj dzięki ogromnej pracy Efrosa po jego emigracji do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej.


Razem z doskonałymi polskimi zespołami śpiewaczymi, przygotowaliśmy programy koncertów, w ramach których wykonujemy muzykę, jaka brzmiała kiedyś w synagogach nie tylko w wielkich miastach, jak Warszawa czy Łódź, ale także mniejszych miejscowościach i wioskach. Zapraszamy także do śledzenia naszych aktywności w mediach społecznościowych i internetowych oraz obejrzenia filmu edukacyjnego!


Celem koncertów nie jest tylko przypomnienie muzyki i jej twórców. Wspólnymi działaniami chcemy pokazać, jak inspirujące okoliczności mogą zostać stworzone nawet bardzo daleko od domu, jak różnorodna kultura jest piękna i buduje naszą tożsamość oraz jak jej zrozumienie pozwala lepiej rozumieć innych ludzi.

4K23_FOT_HAWA DSC08189-Enhanced-NR.jpg
Home: Informacje

OBSZARY MOJEJ DZIAŁALNOŚCI

Żydowska muzyka organowa: Synagogalna muzyka, kompozytorzy i ich instrumenty 1810 - 1938 

  • twórcza odnowa poddanej zupełnemu zanikowi tradycji wykonawczej

  • dokonanie pierwszego zebrania i usystematyzowania wiedzy w tym zakresie w języku polskim oraz jej popularyzacja poprzez wprowadzenie w krąg zainteresowań dyskusji akademickiej


Teza główna: istnieje zestaw charakterystycznych elementów twórczości kompozytorów żydowskiej muzyki organowej urodzonych w Europie Środkowej w XIX i pierwszej połowie XX wieku, zakorzenionych w środkowoeuropejskiej tradycji kulturowej i pozostających pod wpływem idei niemieckiego judaizmu reformowanego.

Cel: przywrócenie do powszechnej świadomości naukowców i artystów żydowskiej muzyki organowej jako znaczącego dziedzictwa kulturowego Europy Środkowej.

Rozwój publiczności: Modele zachowań konsumentów na rynku sztuk performatywnych

  • Jakie są determinanty zachowań konsumentów na rynku sztuk performatywnych?

  • Jakimi cechami charakteryzują się aktualni konsumenci sztuk performatywnych?

  • Czy istnieje grupa konsumentów, która pomimo posiadania zestawu cech przynależnych
    aktualnym konsumentom, nie stanowi odbiorców sztuk performatywnych?

  • Jakie są bariery wejścia tej grupy konsumentów na rynek sztuk performatywnych?

Celem teoretycznym pracy jest budowa modeli zachowań aktualnych i potencjalnych
konsumentów na rynku sztuk performatywnych w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem
ich profilu psychologicznego, społecznego i ekonomicznego.


Celem metodycznym jest rozstrzygnięcie dylematów koncepcyjno-metodycznych
związanych z procesem budowy modeli zachowań konsumentów na rynku sztuk
performatywnych.


Celem aplikacyjnym pracy jest wskazanie możliwości wykorzystania modeli
zachowań konsumentów w procesie zarządzania instytucjami kultury.

Home: Biografia

KONTAKT / CONTACT

+48 691 782 958

j.e.stefek@gmail.com

Sprawy organizacyjne / Management support

Kacper Nowacki

kacper@spotonart.com

Home: Kontakt
bottom of page